/ پاسخ گوی تمام وقت شما / ۰۹۱۲۰۲۴۰۱۱۹
پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

املاک چیست ؟

به تمام ملک های منقول و غیر منقول املاک می گویند.

ملک هایی مثل زمین های صنعتی ،مسکونی ،معدنی ،چاه ، ساختمان ها ،کشاورزی و … جزء املاک محسوب می شوند.
در بین مردم واژه املاک فقط به خانه و مسکن و یا آپارتمان و مغازه اطلاق می شود اما این تصور اشتباه است.
همه ملزومات و مکان هایی که در کنار یک ملک قرار دارد و قابل بهره برداری می باشد مانند چاه آب و دامپروری و معدن و زمین کشاورزی هم در این گروه قرار می گیرد.

واژه املاک

واژه املاک یک واژه کلی است که به همه مستغلات و  همچنین کسب و کار هم تعلق دارد.
به کسی که در زمینه خرید و فروش و امور ملکی فعالیت کند املاکی می گویند.