/ پاسخ گوی تمام وقت شما / ۰۹۱۲۰۲۴۰۱۱۹
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳

تفاوت پارکینگ مشاع و اختصاصی

پارکینگ مشاع و اختصاصی

امروزه کمتر آپارتمانی را می‎توان یافت که حداقل یک پارکینگ اختصاصی برای هر واحد نداشته باشد. چه بسا ساختمان‎هایی که علاوه بر یک یا چند پارکینگ اختصاصی برای هر واحد، تعدادی پارکینگ مشاع هم دارند.

با توجه به این که به فصل رهن و اجاره آپارتمان نزدیک می شویم، آگاهی از ماهیت و تفاوت پارکینگ اختصاصی و مشاع برای هر مالک و مستاجری خالی از لطف نیست.

پارکینگ اختصاصی :

همانطور که از نام آن پیداست متعلق به یک واحد است. و مالکیت صددرصدی آن نیز به مالک همان واحد تعلق دارد.  و هیچ یک از همسایگان حق دخل و تصرف و ایجاد مزاحمت در آن ندارند. حتی نمی توانند برای یک لحظه هم خودروی خود را در پارکینگ اختصاصی دیگری متوقف نمایند.

پارکینگ مشاع :

واژه مشاع اصولا به معنای مشترک میان چند نفر است.  بگونه ای که هیچ یک از مالکین به تنهایی و بدون رضایت و جلب موافقت سایرین حق تغییر در آن مال مشترک را ندارند. و هیچ یک هم نمی توانند سهم مشخصی از ان را برای خود جدا کنند. از اینرو  پارکینگ مشاع پارکینگی است که مالکیت آن کاملا در اختیار یک نفر نبوده و همه دو یا چند نفر از مالکین این پارکینگ به نسبت سهم خود حق استفاده از آن را خواهند داشت.

نحوه نگارش پارکینگ در سند:

پارکینگ مشاع در سند این طور نگارش می شود که آقای فلانی برای پارک خودرو یک یا چند سهم از کل را دارد.  و یا فلانی حق استفاده از پارکینگ را برای یک یا چند خودرو دارد.

پارکینگ های اختصاصی در سند با درج شماره قطعه با آدرس دقیق داخل پارکینگ و متراژ قید می شود.