/ پاسخ گوی تمام وقت شما / ۰۹۱۲۰۲۴۰۱۱۹
شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳

خرید و فروش قولنامه ای ملک

دراین پست  ویژگی معامله های قولنامه ای برای خریداران و فروشندگان تشریح شده است .

زمانی که شما خریدار هستید:

۱- پیش ازهرکار بررسی کنید که مشاور املاکی که در آن جا قولنامه را می نویسد ازاتحادیه مجوزدارد یا نه.  در ضمن حق بنگاه ‌دار باید درقولنامه درج شود. همچنین اسنادی که به امانت نزد مشاوراملاک گذاشته می‌شود درقرارداد عنوان شود.

۲- سند ملک را شخصا ملاحظه و مطمئن شوید که ملک در وثیقه نباشد. اگر می‌خواهید خیالتان ازنظراینکه فروشنده آن ملک را فقط به شما فروخته است راحت شود. می‌توانید از طریق کد رهگیری پیگیری کنید که قبلا به فرد دیگر فروخته نشده باشد.افزون براین مشخصات ملکی را که می خواهید خریداری کنید با آن چه درسند ذکر شده تطبیق دهید. اگر معامله برسرخرید خانه است، دقت کنید که ملحقات و مشاعات ملک مانند آب و برق و پارکینگ و انباری و… در سند نوشته شده باشد.

۳- اگر کسی که قولنامه را امضا می‌کند وکیل و نماینده مالک است مطمئن شوید که نمایندگی او قانونی است. و حق امضا دراین مورد خاص را دارد.

۴- اگر ملک ارثی به فروشنده رسیده باشد، حتما گواهی انحصار وراثت و تسویه حساب مالیات برارث را ببینید.

۵- مطمئن شوید که فروشنده ممنوع‌المعامله نیست درغیر این صورت نمی تواند سند رسمی رابه شما منتقل کند.

۶- تا زمانی که سند به نام شما نشده است از پرداخت کل مبلغ خودداری کنید.

۷- اگر ملک مستاجر دارد با فروشنده بر سر زمان و نحوه تخلیه ملک توافق کنید.

۸- اگر مالک چند نفر  باشد، همه باید زیر قولنامه را امضا کنند، مگراینکه یک نفر از طرف همه  وکالت داشته باشد.

۹- درقولنامه ذکرکنید که اگر فرد دیگری ادعای مالکیت کرد، مسوولیت جبران خسارت به عهده کیست.

۱۰- حتماً دو نفرشاهد مورد اعتماد دو طرف، زیر قولنامه را امضا کنند تا از مشکلات احتمالی آینده پیشگیری شود.
فراموش نکنید در قولنامه تاریخ و محل دفتر خانه ‌ای را که باید فروشنده در آن جا سند ملک را به نام شما ثبت کند حتما درج کنید.

۱۱-«اسقاط کافه خیارات» درقولنامه را فراموش نکنید. این به آن معنی است که راه برای هرگونه برهم زدن معامله توسط فروشنده بسته می‌شود.

۱۲- امروزه نسخه‌ های چاپی قولنامه وجود دارد. ازنوشتن و امضا کردن قولنامه‌ های دستی خودداری کنید. قولنامه باید درسه نسخه تنظیم شود. یک نسخه دست خریدار، یک نسخه برای فروشنده و یک نسخه نزد بنگاه دارمی‌ماند.

 

زمانی که شما فروشنده هستید:

اگر شما فروشنده اید، پیش ازهرگونه دردسر از توان مالی خریدار برای پرداخت مبلغ معامله مطمئن شوید. اگر قرار است مبلغ معامله ازطریق چک پرداخت شود اگرچک خریدار برگشت خورد، شما فقط می‌توانید تقاضای قیمت چک را بکنید. و اختیاری درباره برهم زدن معامله ندارید. فقط یک راه وجود دارد و آن این است که شرط برهم زدن معامله را در صورت برگشت خوردن چک، در قولنامه بگنجانید.

درقولنامه تصریح کنید اگر خریدار در روز تنظیم سند حضورنیابد یا پول مورد نیاز را همراه نداشته باشد. معامله «منفسخ» یعنی به خودی خود منتفی شود. حتی می‌توانید قید کنید که اگر این اتفاق افتاد این مال را بدون نیاز به مراجعه به دادگاه ،به هر کس دیگری که بخواهید می‌فروشید.

 

اگر فروشنده از آمدن به دفتر اسناد رسمی خودداری کرد:

اگر درروز مقرر به دفتر خانه رفتید و فروشنده نیامد. یک گواهی عدم حضور فروشنده از سردفتر بگیرید و به دادگاه مراجعه کنید.

با تقدیم داد خواست به همراه گواهی، الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند به نام خودتان را از دادگاه بخواهید. اگر بازهم فروشنده خودداری کرد، نماینده اجرای احکام به جای وی سند را امضا خواهد کرد.

همان ‌طور که گفته شد، قولنامه یک سند عادی است. اما اگر درست و با توجه به نکات گفته شده تنظیم شود. به استناد آن می‌توانید به دادگاه مراجعه و حقوق مندرج درقولنامه را پیگیری کنید. با توجه به مفاد قولنامه، خریدارمی‌تواند فروشنده را مجبور به تنظیم سند رسمی کند. فروشنده هم می‌تواند مبلغ پرداخت نشده معامله را از خریدار بگیرد.