/ پاسخ گوی تمام وقت شما / ۰۹۱۲۰۲۴۰۱۱۹
جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳

مبایعه نامه

نکات لازم و مورد توجه در تنظیم مبایعه نامه ملکی

۱- اگرمبایعه‌ نامه به صورت عادی ودردفترمشاور املاک تنظیم می‌شود. بررسی شود که آیا مشاور املاک دارای مجوزهای قانونی از اتحادیه مشاورین املاک هست یا نه ؟

۲- مشاور املاک باید درهنگام معامله  اسناد مالکیت و هویت طرف های معامله  را بررسی و سپس به نوشتن قرارداد اقدام کند.

۳- در مبایعه‌ نامه باید مشخصات کامل ملک مورد معامله شامل پلاک ثبتی، آدرس ملک، مساحت عرصه(زمین)، اعیان(بنا)، پارکینگ، انباری، سهم آپارتمان از قسمت‌های مشاعی ساختمان و سایر ویژگی های  آن به طور دقیق قید شود.

۴- قیمت ملک باید به طور دقیق مشخص شود. و دو طرف معامله نیزچگونگی پرداخت آن را تعیین کنند.

۵- مشخص شود که کل ملک در ازای یک مبلغ ثابت خریداری شده یا برای هرمتر مربع آن جداگانه قیمت‌ گذاری شده است.فایده این موضوع این است که اگر بعدا مشخص شد. مساحت ملک کمتر یا بیشتر است. امکان محاسبه بر اساس متراژ وجود داشته باشد تا اختلافی پیش نیاید.

۶- اگر اسناد تجاری مانند چک، سفته و سایراوراق بهادار نزد مشاوراملاک به امانت گذاشته می‌شود، حتما باید درقرارداد قید شود که این اسناد را می توان براساس چه شرایطی و در چه زمانی و به چه کسانی تسلیم کرد.

۷- طرف های معامله باید تاریخی مشخص را برای حضور دردفترخانه اسناد رسمی و نقل وانتقال ملک به صورت سند رسمی مشخص کنند. تاریخ تعیین شده، ملاک بررسی تعهدات طرف ها درقرارداد است.

۸- باید مشخص شود که قرارداد درچه مدتی و با چه شرایطی از سوی طرف ها قابل فسخ است. طرف های معامله می‌توانند توافق کنند که هیچ کدام از آن ها حق فسخ معامله را نداشته باشند. همچنین باید مبلغی مشخص برای جبران خسارت ناشی ازانجام نشدن تعهدات معین شود.