/ پاسخ گوی تمام وقت شما / ۰۹۱۲۰۲۴۰۱۱۹
شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

با ما یک گام جلوتر باشید

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

۱۵۰۰ متر/گلستان شمالی/فروش/مشارکت

۱۵۰۰ متر/گلستان شمالی/فروش/مشارکت

خرید و فروش ویلایی-کلنگی-زمین در تهران ، تهران

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

۳۳۰۰متر تجاری اداری فرمانیه

۳۳۰۰متر تجاری اداری فرمانیه

خرید و فروش مستغلات/مسکونی/اداری-تجاری در تهران ، تهران

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۰متر پنت هاوس، نیاوران

۵۳۰متر پنت هاوس، نیاوران

خرید و فروش پنت هاوس در تهران ، تهران

قیمت کل: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۵۰متر ویلایی نیاوران

۱۳۵۰متر ویلایی نیاوران

خرید و فروش ویلایی-کلنگی-زمین در تهران ، تهران

قیمت کل: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۰ متر، ولنجک، بینظیر

۵۸۰ متر، ولنجک، بینظیر

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، تهران

قیمت کل: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰ متر، ویلایی اقدسیه

۳۰۰ متر، ویلایی اقدسیه

خرید و فروش ویلایی-کلنگی-زمین در تهران ، تهران

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۰متر کامرانیه شمالی

۲۵۰متر کامرانیه شمالی

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، تهران

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۰ متر، فرمانیه، مهماندوست

۲۲۰ متر، فرمانیه، مهماندوست

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، تهران

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰