/ پاسخ گوی تمام وقت شما / ۰۹۱۲۰۲۴۰۱۱۹
پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۳
ملک مجهول المالک

ملک مجهول المالک

ملک مجهول المالک از دیدگاه ثبت اسناد و املاک.   از دیدگاه قانون ثبتی، ملک مجهول المالک ملکی است که درباره آن تقاضایی ثبت نشده است. افرادی که تقاضای ثبت چنین ملکی دارند می توانند در هر زمانی برای ثبت و دریافت سند مالکیت اقدام کنند. در صورتی که مالک ظرف مدت ۲ سال برای […]

نکات مبایعه نامه

مبایعه نامه

نکات لازم و مورد توجه در تنظیم مبایعه نامه ملکی ۱- اگرمبایعه‌ نامه به صورت عادی ودردفترمشاور املاک تنظیم می‌شود. بررسی شود که آیا مشاور املاک دارای مجوزهای قانونی از اتحادیه مشاورین املاک هست یا نه ؟ ۲- مشاور املاک باید درهنگام معامله  اسناد مالکیت و هویت طرف های معامله  را بررسی و سپس به نوشتن قرارداد اقدام کند. ۳- […]

معاملات وکالتی املاک

خرید و فروش وکالتی ملک

جهت آگاهی درمورد معاملات املاک که به صورت وکالتی انجام می شود توجه تان را به چند نکته ضروری جلب می کنیم . معاملات املاک و مستغلات هرچند که کم خطر به نظربرسند باز خطرهایی دارند . به ویژه درباره املاکی که به صورت وکالتی معامله می شوند باید بیشتر دقت کرد و حساسیت خاص داشت. معاملات […]

معاملات قولنامه ای

خرید و فروش قولنامه ای ملک

دراین پست  ویژگی معامله های قولنامه ای برای خریداران و فروشندگان تشریح شده است . زمانی که شما خریدار هستید: ۱- پیش ازهرکار بررسی کنید که مشاور املاکی که در آن جا قولنامه را می نویسد ازاتحادیه مجوزدارد یا نه.  در ضمن حق بنگاه ‌دار باید درقولنامه درج شود. همچنین اسنادی که به امانت نزد […]

اسقاط کافه خیارات ولو خیارغبن فاحش

اسقاط کافه خیارات ولو خیارغبن فاحش

در تمام قولنامه‌ها، مبایعه ‌نامه‌ها وقراردادهای چاپی که دردفاترمشاوراملاک تنظیم می‌شود بندی گنجانده شده مبنی بر«اسقاط کافه خیارات ولو خیارغبن فاحش».  جمله‌ای حقوقی که بیشترکلماتش عربی است. و البته دو طرف معامله معمولا توجهی به این بند ندارند و قرارداد را امضا می‌کنند. اما به واقع «خیارات» چیست و«اسقاط کافه» آن یعنی چه؟ برخی ازقراردادها […]

نکته های مهم موقع خرید خانه

نکته های مهم در خرید خانه-۳

درهرقرارداد چند نکته اساسی  به عنوان ارکان آن قرارداد وجود دارد که بدون آنها قراردادها مبهم و بدون اعتباراست.   ۱– نام و هویت متعاملین درهرقرارداد نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی، آدرس صحیح و تلفن، دو طرف قرارداد اعم ازخریدار یا خریداران، فروشنده یا فروشندگان، موجر، موجران، مستاجر یا مستاجران، کارفرمایان، پیمانکاران و… […]

نکته های مهم در خرید خانه-۲

آگاهی به  نکته های ضروری وحقوقی هنگام خرید ملک اهمیتی بسیار دارد. و آگاه نبودن از آن ها گاه مشکلاتی بسیار را برای خریدار ایجاد می کند. دراین پست به چند نکته ضروری که درموقع خرید ملک باید مورد توجه قرارگیرد اشاره می کنیم . موقوفی بودن ملک ازنکته های بسیار مهم حقوقی هنگام خرید […]